Mer om senteret

Senterleder
Linda Barth Skau
Telefon: 917 18 777
E-post: linda@svep.no

Ønsker du å leie lokaler på Gulset Senteret?
Ta kontakt med Kyrre Eftedal på telefon 908 19 130 eller e-post kyrre@svep.no

Eierinfo
Gulset Senteret er eid av Søndre Viken AS.